Engelsk B




Onsdag den 25. maj 2022
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-5
 • I Assignment 5 skal du vælge enten 5A eller 5B
Tekster til Assignment 5:
5A – Fiction: “The World Ending in Fire”, a short story by Jan Carson, 2019.
5B – Non-fiction: “The Link Between Happiness and a Sense of Humor”, an article by Arthur C. Brooks, 2021.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for Assignment 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.



Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
l. 34: ved én linje
ll. 35-37: ved flere linjer
01:23-02:12: minuttalsangivelse

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Artikel fra bog eller antologi
“The Romantic Period”. Delaney et al. Fields of Vision. Longman 2003. pp. E114-115.



Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.




Assignment 1


Find alle verberne (udsagnsordene) i præsens (nutid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præteritum (datid). Skriv hele teksten som dit svar, og markér verberne tydeligt som i eksemplet.

Eksempel: There are even more people farther on…

There were even more people farther on…

There are even more people farther on, in Times Square, though the cars have been blocked and so there’s that, at least – one less thing. “Hurry up,” Ginny says, maneuvering the girls around the tables and chairs, the feet, the flocks of pigeons, the remnants of lunches consumed. Men and women she may or may not recognize – movie stars, rappers, models – loom above them, magnified a thousand percent, their eyes the size of swimming pools […]. The movie stars, rappers, and models are invariably smiling, cheerful; some sing or dance, the women with suggestive postures, the men in dark glasses and fur coats. Everyone is moving, gyrating, blinking, flashing. Tourists sit on the new risers watching nothing or everything, looking down, from time to time, to study their guide books. The breeze picks up, eddying ticket stubs and wrappers and waxed paper and brown bags and plastic straws and whatever else has been left behind. […] Recently, a flock of plastic bags has caught in the spindly sycamore in front of their apartment, empty bags that inflate and deflate with the wind like marooned sailing ships. They are what she sees when she looks out the living room window, which, truth be told, she does more often now.

Kate Walbert, “M&M World”, 2019




Assignment 2


Besvar opgave a., b. og c. Brug relevant grammatisk terminologi. Husk kildehenvisning, hvis du citerer fra en grammatikbog. Skriv dit svar på dansk.

  a.  Find og skriv fem forskellige præpositioner (forholdsord). Skriv, hvilken linje præpositionerne står i.
  b.  Find og skriv fire forskellige verballed (udsagnsled) i fire forskellige grammatiske tider. Skriv, hvilken grammatisk tid verballedet tilhører. Find og skriv deres tilhørende subjekt (grundled). Forklar reglerne for kongruens på engelsk ud fra dine eksempler.
  c.  Seks ord er understreget. Skriv, hvilken ordklasse de understregede ord tilhører ud fra sammenhængen.

Olympic champion Kellie Harrington has said she will await offers to turn professional before considering
her future.

 3 
The Dubliner returned home to a unique welcome in the capital on Wednesday afternoon.

She will travel through Dublin’s north inner city on an open-top bus and will then make her way to Portland
Row where she grew up.

 6 
As thoughts turn to the future, Harrington is not in too much of a rush to decide on what path she will take.
Fellow gold medal winner Katie Taylor opted to stay an amateur for four more years after winning gold in
London in 2012, before turning professional and going on to enjoy a lucrative career where she has become
 9 
a two-weight champion, including the undisputed lightweight crown.

At 31, Harrington knows that the clock is ticking if she wants to turn pro, with the paid ranks a much more
appealing landscape now thanks to Taylor’s exploits.

“Kellie Harrington will consider offers to turn professional”, RTE News, 2021




Assignment 3


I nedenstående video fortæller skuespilleren Tom Hiddleston, hvordan unge skuespillere bør håndtere at få afslag på roller.

Se videoen, og skriv, hvilken ordklasse de nedenstående ord tilhører ud fra sammenhængen. Find ét synonym til hvert af de nedenstående ord ud fra den betydning, de har i sammenhængen. Synonymet må kun bestå af ét enkelt ord.


Tom Hiddleston's advice: Have faith in yourself

Solitary (0:06)
Repeatedly (0:19)
Declined (0:23)
Impolitely (0:25)
Often (0:28)
Puzzling (0:35)
Despondent (0:48)
Rejection (0:58)
Curiosity (1:08)
Change (1:27)
Faith (2:03)



Assignment 4


Write a text (50-75 words) to match the photo.

In your text you must use five different adverbs (biord). Underline the adverbs in your text.






Assignment 5


 • Answer 5A or 5B




Assignment 5A - Fiction


 1. Write a short summary of Jan Carson’s short story “The World Ending in Fire” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the relationship between the characters.

  Include the following analytical terms in your essay:
  narrative technique, symbols, main theme

  Your essay must include references to the text.


Material
Jan Carson, “The World Ending in Fire”, 2019.



Assignment 5B - Non-fiction


 1. Write a short summary of the article “The Link Between Happiness and a Sense of Humor” by Arthur C. Brooks in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) about the article. Your essay must focus on how Arthur C. Brooks engages the reader. Discuss briefly Arthur C. Brooks’ view on humor.

  Include the following analytical terms in your essay:
  intention, style, structure

  Your essay must include references to the text.


Material
Arthur C. Brooks, “The Link Between Happiness and a Sense of Humor”, an article from The Atlantic website, August 2021.



Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Kate Walbert. “M&M World”. She Was Like That. New York: Scribner, 2019.

“Kellie Harrington will consider offers to turn professional”. RTE News website, August 11, 2021, viewed September 2021. (www.rte.ie)

Video. “Tom Hiddleston’s advice: Have faith in yourself”. YouTube website, January 26, 2018, viewed September 2021. (www.youtube.com)

Image credit: Thomas Peschak. “Fake or Not”. Thomas Peschak website, viewed September 2021. (www.thomaspeschak.com)

Jan Carson. “The World Ending in Fire”. From the anthology Still Worlds Turning, ed. by Emma Warnock. Belfast: No Alibis Press, 2019.

Arthur C. Brooks. “The Link Between Happiness and a Sense of Humor”. The Atlantic website, August 12, 2021, viewed September 2021. (www.theatlantic.com)