Sources

Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Sally Rooney. Beautiful World, Where Are You. Faber & Faber, 2021.

“King Richard”. Roger Ebert website, November 19, 2021, viewed April 2022. (www.rogerebert.com)

Video. “The Dogs Welcome Project for Forthglade and The National Trust”. YouTube website, November 8, 2021, viewed April 2022. (www.youtube.com)

“Review of Pub Food”. Tripadvisor website, August 4, 2016, viewed April 2022. (www.tripadvisor.com)

Image credit: “Review of Pub Food”. Tripadvisor website, August 4, 2016, viewed April 2022. (www.tripadvisor.com)

Laura Blake. “Home Is Not Here”. 4th Estate website, September 2021, viewed April 2022. (www.4thestate.co.uk)

Tara Westover. “I Am Not Proof of the American Dream”. The New York Times website, February 2, 2022, viewed April 2022. (www.nytimes.com)

Video. “Educated – Tara Westover”. YouTube website, March 27, 2018, viewed April 2022. (www.youtube.com)

Assignment 5B - Non-fiction

 1. Write a short summary of Tara Westover’s essay “I Am Not Proof of the American Dream” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) about the essay. Your essay must focus on the writer’s use of personal experience. Discuss briefly Tara Westover’s view on the American educational system.

Include the following analytical terms in your essay:
structure, intention, receivers

Your essay must include references to the text.


Watch this short video as an introduction to Tara Westover: 


Material

Tara Westover, “I Am Not Proof of the American Dream”an essay published in The New York Times, February 2, 2022.Assignment 5A - Fiction

 1. Write a short summary of Laura Blake’s short story “Home Is Not Here” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the main character’s situation.

  Include the following analytical terms in your essay:
  structure, setting, conflict

Your essay must include references to the text.

 

Material
Laura Blake, “Home Is Not Here”, 2021.Assignment 5

 • Answer 5A or 5BAssignment 4

Besvar både opgave a. og b.

Nedenstående tekst er en anmeldelse af en pub i England.

      a.  Beskriv kort den sproglige stil i teksten, fx med hensyn til sætningsopbygning
           og
 ordvalg. Brug eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.

Worst pub lunch ever

If you can't cook fish fingers and chips i don't hold out much hope for any oter food here. Fish fingers cooked to death chunky chips seemed to have been pre cooked then finished off in fryer were full of oil and not very taste at all, paid in advance so didn't bother complaining before leaving, place is dark and lady serving me seemed to be going through the motions, won't be back that's for sure.

      b. Write a formal and grammatically correct reply from the pub owner (50–75 words).      Assignment 3

I nedenstående video fortæller tv-værten Simon Reeve om “The Dogs Welcome Project” lanceret af National Trust, en britisk organisation som arbejder for at bevare naturområder og historiske bygninger.

Se videoen, og angiv, hvilken ordklasse de nedenstående ord tilhører ud fra sammenhængen. Find ét synonym til hvert af de nedenstående ord ud fra den betydning, de har i sammenhængen. Synonymet må kun bestå af ét enkelt ord.

Appreciate (00:09)

Wonderful (00:10)

Launched (00:33)

Sniff out (00:50)

Range (01:00)

Completely (01:20)

Meaningful (01:30)

Designed (01:35)

Ensure (01:36)Assignment 2

Besvar opgave a., b. og c. Brug relevant grammatisk terminologi. Husk kildehenvisning, hvis du citerer fra en grammatikbog. Skriv dit svar på dansk.

a. Find og skriv seks forskellige adjektiver (tillægsord). Gradbøj adjektiverne i 1., 2. og 3. grad, og forklar kort, hvordan man på engelsk gradbøjer adjektiver. Brug dine eksempler i forklaringen.
b. Find og skriv tre sammensatte verballed (udsagnsled). Angiv, hvilken tid hvert verballed står i, og angiv hjælpeverbum og hovedverbum.
c. Tre eksempler på genitiv (ejefald) er understreget. Forklar kort ud fra hvert af de tre eksempler, hvordan man på engelsk kan danne genitiv.


“King Richard” is half sports movie, half biopic. As such, it hits the sweet spots and sour notes of both genres. Depending on your perspective, this is either an invitation or a warning. Fans of the preternaturally talented tennis superstars Venus and Serena Williams will flock to this origin story when it makes its simultaneous debut in theaters and on HBO Max. But the film’s title, and the Williams family’s executive producer credits, should clue you in on exactly how complicated the characterization of its subject will be, and just how far the needle will be sent up the likability gauge. It seems that only directors Bob Fosse and Richard Pryor were willing to risk making their semi-autobiographical, cinematic alter egos potentially irredeemable at the expense of viewers’ comfort. Richard Williams does some infuriating things here, but the movie never once indicates he was ever wrong. This sands the edges off a film that occasionally comes at you from unexpectedly askew angles.

“King Richard”, Roger Ebert, 2021

Assignment 1

Find alle verberne (udsagnsordene) i præteritum (datid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præsens (nutid). Skriv hele teksten som dit svar, og markér verberne tydeligt som i eksemplet.

Eksempel: Looking pleased, he closed out…
Looking pleased, he closes out…


Looking pleased, he closed out of the messages, opened a taxi app and ordered a driver to Eileen’s address. He rose from the sofa then, muted the television and went to the sink with his empty cup of tea. After washing up and wiping down the kitchen surfaces, he went into his room and made his bed. Several times while he carried out these tasks, he took his phone from his pocket and checked the taxi app, where a small icon representing Eileen’s cab moved slowly and hesitatingly along the quays and southward, and then, closing the app, he pocketed his phone again and returned to what he had been doing before.

When he answered the door twenty minutes later, Eileen was standing in the hallway wearing a cropped grey sweatshirt and a pleated cotton skirt, carrying a tote bag printed with the logo of a London literary magazine. She looked as if she had earlier been wearing dark lipstick but it had faded. He stood still in front of her for a moment before putting his hand to her waist and kissing her on the cheek. Good to see you, she said. She wrapped her arms around his neck, and he let her hold on to him in the doorway. Thank you for inviting me, she replied. They went inside.

Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You, 2021


Henvisninger til tekst, video- og lydklip

Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.

Generel skabelon for henvisninger til tekster

Henvisninger

Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:

Ved én linje: l. 34

Ved flere linjer: ll. 35-37

Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:

Opslag i bog

“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Opslag i elektronisk opslagsværk

“Utællelige substantiver”. Thomas Boesen og Sarah Barding. Engram. Minlaering 2019. (www.minlaering.dk)

Artikel fra bog eller antologi

“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.

Tekster i opgavesættet

Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Vejledning til opgavesættet

Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-5
 • I Assignment 5 skal du vælge A eller B
Tekster til Assignment 5:
5A – Fiction: “Home Is Not Here”, a short story by Laura Blake, 2021.
5B – Non-fiction: “I Am Not Proof of the American Dream”, an essay by Tara Westover, 2022. 

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for Assignment 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.


Engelsk B

Fredag den 9. december 2022

Kl. 9.00-14.00