Engelsk A
Fredag den 09. december 2022
kl. 9.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-3
 • I assignment 4 skal du vælge enten 4A eller 4B
Tekster til assignment 4:
4A – Fiction: “The Jam Maker”, a short story by Huma Qureshi, 2020.

4B – Non-fiction: “A feminist’s guide to raising boys”, an article by Bibi van der Zee, The Guardian website, 2019.

“Boys and Girls on Stereotypes”, a video from YouTube website, 2018.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-4 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-4.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.

Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
Ved én linje: l. 34
Ved flere linjer: ll. 35-37
Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Opslag i elektronisk opslagsværk
“Utællelige substantiver”. Thomas Boesen og Sarah Barding. Engram. Minlaering 2019. (www.minlaering.dk)

Artikel fra bog eller antologi
“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Husk kildehenvisning, hvis du citerer fra en grammatikbog. Skriv dine svar på dansk.
 1. Find og skriv verballed i tre forskellige tider fra teksten. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet. Find og skriv:
  •  tre verballed i præteritum
  •  to verballed i perfektum
  •  et verballed i pluskvamperfektum

 2. Forklar kort, hvordan perfektum og pluskvamperfektum dannes. Inddrag to af eksemplerne i din forklaring.

Teksten er et uddrag af en roman.

Lottie can’t think why Quentin has rushed off without a word of explanation. Has she said or
done something to upset him? (She reminds herself that she is owed a lifetime of offence
 3 
where he is concerned.) One moment they had been together in a long buoyant glide, and
the next he shot out of the sea and was running towards the car park. She stares after him
with a familiar sensation of hurt, and suspicion.
 6 
    Could it be a forgotten newspaper deadline? It’s unlikely. Maybe he left a pot boiling ...
The board attached to her wrist tugs like a tired child. There is an obvious answer: another
woman. There will always be another woman, and if there isn’t, she will always suspect there
 9 
is. This is why she cannot allow herself to care about him, ever.

Amanda Craig, The Lie of the Land, 2017
Assignment 2


I tekststykket er en række ord og led understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Husk kildehenvisning, hvis du citerer fra en grammatikbog. Skriv dine svar på dansk.
 1. Fem eksempler på hjælpeverber er understreget.
  •  Skriv for hvert eksempel hele verballeddet
  •  Forklar kort for hvert eksempel, hvilken funktion hjælpeverbet har i det sammensatte verballed

 2. Syv pronomener er understreget. Skriv for hvert eksempel, hvilken undergruppe pronomenet tilhører.

 3. Fem eksempler på ord med stort begyndelsesbogstav er understreget. Forklar kort for hvert eksempel, hvorfor ordet er skrevet med stort.

Teksten er et uddrag af en avisartikel.


The plight of Black players on the England national team who were hit with a torrent of
racist abuse after the team’s loss at the 2020 Euro final last Sunday has taken center
 3 
stage on Instagram this week, with a particular focus on 23-year-old Marcus Rashford,
who has opened up in-depth about his personal experience since the game.
    Data from social media tracking firm Newship shows the 12 posts with the most
 6 
comments on Instagram since Sunday all concerned at least one of the three Black
players on England’s team – Rashford, Bukayo Saka and Jadon Sancho – who all have
been attacked for missing penalties during the final shootouts against Italy.
 9 
    These posts, earning up to 4.6 million likes and hundreds of thousands of comments,
ranged from reporting on the attacks by major British news outlets like BBC News and
Sky Sports to more personal posts about the players.
 12 
    The vast majority centered around Rashford, a Manchester United striker who has
published multiple top-trending posts since England’s loss, including an in-depth reaction
the day after the game which drew the most comments (230,000) of anything published
 15 
on Instagram this week.
    In the popular July 12 post, lauded in the comments by a number of other high-profile
soccer stars, Rashford apologized to fans for missing the penalty, but said he will “never”
 18 
apologize “for who I am and where I came from.”
    He also highlighted the response to the defacing of a mural of his face in his hometown
of Withington, Manchester, saying it brought him to the verge of tears to see fans cleaning
 21 
up the vandalism.

Forbes, 2021
Assignment 3


Videoen i denne opgave er en reklame for bilproducenten Jeep.

Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Husk kildehenvisning, hvis du citerer fra en grammatikbog. Skriv dit svar på dansk.

 1. Find og skriv fra videoens lydside:
  •  ni forskellige adjektiver
  •  fire forskellige adverbier

 2. Forklar kort, hvordan man kan kende forskel på et adjektiv og et adverbium. Inddrag fire af eksemplerne i din forklaring.
“The Middle”, reklamevideo, 2021

Assignment 4


Answer 4A or 4BAssignment 4A – Fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Huma Qureshi’s short story “The Jam Maker”.

Part of your essay must focus on symbolism in the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 98-109.

Your essay must include references to the short story.

Material
Huma Qureshi. “The Jam Maker”, 2020.Assignment 4B – Non-fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Bibi van der Zee’s article “A feminist’s guide to raising boys” and discuss the role gender plays when we raise children.

Part of your essay must focus on how the writer engages her audience. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 58-73.

Your essay must include references to:
 • Bibi van der Zee’s article
 • Video: “Boys and Girls on Stereotypes”

Materials
Bibi van der Zee. “A feminist’s guide to raising children”, an article from The Guardian website, 2019

“Boys and Girls on Stereotypes”, a video from YouTube, 2018Template


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre.Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Amanda Craig. The Lie of the Land. 2017. London: Abacus, 2018.

Jemima McEvoy. “‘All I Can Say Is Sorry’: England’s Black Soccer Players’ Experiences With Racism Dominated Instagram This Week”. Forbes website, July 18, 2021, viewed October 2021. (www.forbes.com)

Jeep. “The Middle”. YouTube website, February 25, 2021, viewed October 2021. (www.youtube.com)

Huma Qureshi. “The Jam Maker”. Harper’s Bazaar website, July 2020, viewed October 2021. (www.harpersbazaar.com)

Bibi van der Zee. “A feminist’s guide to raising boys”. The Guardian website, March 9, 2019, viewed October 2021. (www.theguardian.com)

New York Magazine. “Boys and Girls on Stereotypes”. YouTube website, March 7, 2018, viewed October 2021. (www.youtube.com)