Dansk A
Onsdag den 1. december 2021
Kl. 09.00-14.00Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Fantasi
1. Jens Blendstrup: I ondskabens have

2. Humor i kampagnefilm
2a. Rådet for Sikker Trafik: Hjelm har alle dage været en god idé ()
2b. Sundhedsstyrelsen: Småsyg? Jeg-tror-det-er-fedest-jeg-bliver-hjemme-i-dag-Styrelsen ()

3. Den gode indledning
3a. Tom Kristensen: af Hærværk
3b. Karen Blixen: af Babettes Gæstebud
3c. Martin A. Hansen: af Løgneren
3d. Benjamin Krasnik: I begyndelsen var indledningenDebatterende artikel

4. Indflydelsen fra engelsk i det danske sprog
4a. Rasmus Bech: Op på barrikaderne og kæmp for sproget
4b. Lotte Thorsen: Danske unge har fået et fucking nyt favoritbandeordOrtografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Fantasi


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan fantasi kan gøre en barsk verden håndgribelig.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere I ondskabens have (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke I ondskabens have (tekst 1) med fokus på forholdet mellem fantasi og virkelighed. Du skal herunder komme ind på fortæller samt miljø- og personskildring
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler fra fx litteratur eller film
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører en tekst (tekst 1).Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Opgave 2


Titel: Humor i kampagnefilm


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan humor anvendes i kampagnefilm.

I din artikel skal du lave en sammenlignende analyse, fortolkning og vurdering af kampagnefilmene Hjelm har alle dage været en god idé (tekst 2a ) og Småsyg? Jeg-tror-det-er-fedest-jeg-bliver-hjemme-i-dag-Styrelsen (tekst 2b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke, hvordan de to kampagnefilm Hjelm har alle dage været en god idé (tekst 2a ) og Småsyg? Jeg-tror-det-er-fedest-jeg-bliver-hjemme-i-dag-Styrelsen (tekst 2b ) anvender humor samt sproglige og filmiske virkemidler til at formidle deres budskab
- at vurdere, hvorvidt de to kampagnefilms brug af humor hjælper dem til at nå deres modtagergruppe
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 2

Til opgave 2 hører to tekster (tekst 2a og 2b).


2a. Rådet for Sikker Trafik: Hjelm har alle dage været en god idéHjelm har alle dage været en god idé2b. Sundhedsstyrelsen: Småsyg? Jeg-tror-det-er-fedest-jeg-bliver-hjemme-i-dag-StyrelsenSmåsyg?
Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Opgave 3


Titel: Den gode indledning


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvad der kendetegner den gode indledning.

I din artikel skal du analysere, fortolke og vurdere indledningerne fra Hærværk (tekst 3a), Babettes Gæstebud (tekst 3b) og Løgneren (tekst 3c).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Hærværk (tekst 3a), Babettes Gæstebud (tekst 3b) og Løgneren (tekst 3c) med fokus på, hvad indledningen gør for at vække læserens interesse, og hvordan den fungerer som åbning til værket, fx i forhold til personer, konflikt og miljø. Du skal som del af din analyse undersøge forholdet mellem sprog og indhold
- at bruge dine analyser og fortolkninger til at give en vurdering af, hvad der kendetegner den gode indledning. Du kan inddrage I begyndelsen var indledningen (tekst 3d)
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgave 3 hører fire tekster (tekst 3a, 3b, 3c og 3d).Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Opgave 4


Titel: Indflydelsen fra engelsk i det danske sprog


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger indflydelsen fra engelsk i det danske sprog.

I din artikel skal du inddrage Op på barrikaderne og kæmp for sproget (tekst 4a) og Danske unge har fået et fucking nyt favoritbandeord (tekst 4b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere og debattere, om indflydelsen fra engelsk skader eller beriger det danske sprog. Du skal inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Op på barrikaderne og kæmp for sproget (tekst 4a) og Danske unge har fået et fucking nyt favoritbandeord (tekst 4b)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler. Du kan inddrage både selvvalgte eksempler og eksemplerne fra Op på barrikaderne og kæmp for sproget (tekst 4a) og Danske unge har fået et fucking nyt favoritbandeord (tekst 4b)
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (tekst 4a og 4b).Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Jens Blendstrup: I ondskabens have.
Sorgens balalajka, People’s Press, 2021.

Opgave 2
Rådet for Sikker Trafik: Hjelm har alle dage været en god idé.
Rådet for Sikker Trafiks YouTube-kanal, publiceret 7. juni 2021.

Sundhedsstyrelsen: Småsyg? Jeg-tror-det-er-fedest-jeg-bliver-hjemme-i-dag-Styrelsen.
Sundhedsstyrelsens YouTube-kanal, publiceret 23. november 2020.

Opgave 3
Tom Kristensen: Hærværk.
Gyldendal, 1930.

Karen Blixen: Babettes gæstebud.
Gyldendal, 1952.

Martin A. Hansen: Løgneren.
Gyldendal, 1950.

Benjamin Krasnik: I begyndelsen var indledningen.
www.kristeligt-dagblad.dk, 28. februar 2018.

Opgave 4
Rasmus Bech: Op på barrikaderne og kæmp for sproget.
www.politiken.dk, 14. oktober 2020.

Lotte Thorsen: Danske unge har fået et fucking nyt favoritbandeord.
www.politiken.dk, 15. februar 2021.