Dansk A
Ny ordning

Onsdag den 11. august 2021
Kl. 09.00-14.00Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Modsætninger i eventyr
1. Oscar Wilde: Nattergalen og rosen

2. Portrætdokumentaren
2. DR TV: Gadejørgen ()

3. Følelser og identitetsdannelse
3. Tine Høeg: Le FreakDebatterende artikel

4. Sprogbrug og bandeord
4a. Christian Langelund Hansen: Børn bør lære bandeord og grimt sprog
4b. Kresten Vestbjerg Andersen m.fl.: Terkel i knibe ()Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Modsætninger i eventyr


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger modsætninger i eventyr.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere eventyret Nattergalen og Rosen (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Nattergalen og Rosen (tekst 1), idet du bl.a. kommer ind på fremstillingen af studenten og nattergalen samt deres forskellige opfattelser af kærlighed. Du skal i din analyse inddrage eventyrtræk, herunder modsætninger og symbolik
- at perspektivere til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere eksempler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører en tekst (tekst 1).Opgave 2


Titel: Portrætdokumentaren


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger dokumentarer, der portrætterer en person.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere Gadejørgen (tekst 2 ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Gadejørgen (tekst 2 ), idet du bl.a. kommer ind på iscenesættelse, brug af forskellige virkemidler og legen med traditionelle dokumentariske genretræk
- at perspektivere til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler fra fx litteratur, film eller artikler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Til opgaven hører en tekst (tekst 2).


2. DR TV: Gadejørgen


Episoden er første del i en serie på seks om Gadejørgen. Serien er instrueret af Kristian Nordentoft og sendt første gang på DR TV, 29. juli 2019.

Gadejørgen
Opgave 3


Titel: Følelser og identitetsdannelse


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger følelser, der er forbundet med unges identitetsdannelse.

I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Le Freak (tekst 3).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Le Freak (tekst 3), idet du bl.a. kommer ind på, hvordan den atypiske komposition og de skiftende fortællerforhold understøtter personernes selvopfattelse og identitetsdannelse
- at perspektivere til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere eksempler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 3


Til opgaven hører en tekst (tekst 3).Opgave 4


Titel: Sprogbrug og bandeord


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer provokerende sprog og brug af bandeord. Du skal argumentere for din holdning og forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Børn bør lære bandeord og grimt sprog (tekst 4a) og uddraget fra Terkel i knibe (tekst 4b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere provokerende sprog og brug af bandeord ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Børn bør lære bandeord og grimt sprog (tekst 4a)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler og herunder inddrage Terkel i knibe (tekst 4b )
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (tekst 4a, 4b).


4b. Stefan Fjeldmark: Terkel i Knibe


Uddraget er fra filmen Terkel i knibe. Filmen havde premiere i 2004.

Terkel i Knibe
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Oscar Wilde: Nattergalen og Rosen.
Nattergalen og Rosen og Sfinksen og uden hemmeligheder.
Novellix, 2020.

Opgave 2
Kristian Nordentoft: Gadejørgen.
DRTV, publiceret 29. juli 2019.

Opgave 3
Tine Høeg: Le Freak.
SKAM. Noveller, 2017, redigeret af Trine Flyvholm.
Høst & Søn, 2017.

Opgave 4
Christian Langelund Hansen: Børn bør lære bandeord og grimt sprog.
Jyllands-Posten 4. april 2019.
Tegning af Martin Frøsig

Stefan Fjeldmark: Terkel i knibe
Nordisk Film, 2004.