Dansk A

Gymnasial supplering
Ny ordning

Tirsdag den 19. maj 2020
kl. 9.00 - 14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Du skal besvare én af opgaverne 1 - 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.Analyserende artikler

1. Kvindens stilling i samfundet før og nu
1a. Adda Ravnkilde: En Pyrrhussejr (uddrag)
1b. Wilhelm Bendz: Familien Waagepetersen
1c. Birgitte Possing: Argumenter imod kvinder (uddrag)

2. Syn på danskhed
2a. Daud Aron Ahmed: Bertel Haarder kan ikke definere, om jeg er dansker eller ej
2b. Politiken: Jeg er også dansker

3. Alt det vi deler
3. TV2: Alt det vi deler ()Debatterende artikel

4. 100 procent virkelighed?
4a. Lise Søgaard: Er det 100 procent virkelighed? (uddrag)
4b. Januz Metz: Armadillo () (trailer)Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Kvindens stilling i samfundet før og nu


Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger kvindens stilling i samfundet før og nu. I din artikel skal du analysere og fortolke uddraget af romanen En Pyrrhussejr (tekst 1a). Du skal desuden perspektivere til maleriet Familien Waagepetersen (tekst 1b) og/eller Argumenter imod kvinder (tekst 1c).

I din undersøgelse skal du anvende relevante citater fra teksten og særligt fokusere på:
  at karakterisere den kvindelige hovedperson Elisabeth og forholdet til hendes mand, doktor Bang
  at analysere dialogen mellem Elisabeth og hendes mand og fortolke, hvordan det påvirker Elisabeth og hendes ambitioner
  at inddrage Familien Waagepetersen (tekst 1b) og/eller citaterne fra Argumenter imod kvinder (tekst 1c) i en perspektivering til det overordnede emne
  at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Du skal skrive minimum 1000 ord.


Tekster til opgave 1


Til opgaven hører tre tekster.Opgave 2


Titel: Syn på danskhed


Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger syn på danskhed. I din artikel skal du analysere og fortolke debatindlægget Bertel Haarder kan ikke definere, om jeg er dansker eller ej (tekst 2a). Du skal desuden perspektivere til billedet Jeg er også dansker (tekst 2b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante citater fra teksten og særligt fokusere på:
  at karakterisere kommunikationssituationen
  at analysere afsenderens argumentation, appelformer og virkemidler
  at inddrage billedet Jeg er også dansker (tekst 2b) i en perspektivering til det overordnede emne
  at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Du skal skrive minimum 1000 ord.


Tekster til opgave 2


Til opgaven hører to tekster.Opgave 3


Titel: Alt det vi deler


Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fremstillingen af fælleskab. I din artikel skal du analysere og fortolke kampagnefilmen Alt det vi deler (tekst 3 ). Du skal desuden vurdere kampagnefilmens formål og evne til at nå frem med sit budskab.

I din undersøgelse skal du anvende relevante iagttagelser og særligt fokusere på:
  at karakterisere kommunikationssituationen
  at analysere og fortolke, hvordan brugen af de filmiske virkemidler, bl.a. lyd, understøtter kampagnefilmens budskab
  at vurdere kampagnefilmens formål og evne til at nå frem med sit budskab
  at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst til opgave 33. TV2: Alt det vi delerKampagnefilmen Alt det vi deler er offentliggjort første gang i en reklamepause på TV2 i marts 2019.

Opgave 4


Titel: 100 procent virkelighed?


Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i teksten Er det 100 procent virkelighed? (tekst 4a) undersøger og diskuterer dokumentarfilmens muligheder for at manipulere. I din diskussion kan du inddrage Armadillo (tekst 4b ). Du skal forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
  at redegøre for hovedsynspunkterne i Er det 100 procent virkelighed?
  at diskutere forskellige syn på dokumentarfilm ved at inddrage argumenter fra teksten
  at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler, fx traileren for dokumentarfilmen Armadillo (tekst 4b)
  at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.

Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (tekst 4a og 4b).


4b. Janus Metz: ArmadilloEn trailer er et preview af en film, dvs. en reklame for filmen. Dokumentarfilmen Armadillo handler om unge danske soldater i Afghanistan. Armadillo var navnet på en dansk militærlejr i Afghanistan (hvor danske soldater var fra 2002 til 2014). Filmen udkom i 2010 og har vundet flere priser.

Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale
Adda Ravnkilde: En Pyrrhussejr, 1880, Gladiator, 2017
Wilhelm Bendz: Familien Waagepetersen, 1830
Birgitte Possing: Argumenter imod kvinder, Strandberg Publishing, 2018
Daud Aron Ahmed: Bertel Haarder kan ikke definere, om jeg er dansker eller ej, Politiken, 02.07.2016
Politiken: Jeg er også dansker, 2016
TV2: Alt det vi deler, 2019
Lise Søgaard: Er det 100 procent virkelighed?, Kristeligt Dagblad, 21.06.2013
Januz Metz: Armadillo, 2010 (trailer)