Engelsk A
Ny ordning

Mandag den 20. maj 2019
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
  • Assignment 1-3
  • I assignment 4 skal du vælge enten assignment 4A eller assignment 4B
Tekster til assignment 4:
4A – Fiction: “Let’s Go to the Videotape”, a short story by Fiona Maazel, 2016.
4B – Non-fiction: “‘I Am Going to Die if I Keep Living the Way I Am.’ She Was Right”, an article by Beth Macy, The New York Times website, 2018.

“Opioid addict: ‘I know I’m going to die’”, a video clip from CNN website, 2017.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-4 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-4.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
l. 34: ved én linje
ll. 35-37: ved flere linjer
01:23-02:12: minuttalsangivelse

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Artikel fra bog eller antologi
“The Romantic Period”. Delaney et al. Fields of Vision. Longman 2003. pp. E114-115.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
  1. Find og skriv ti forskellige adjektiver fra teksten nedenfor. To af adjektiverne skal være uregelmæssige. Gradbøj adjektiverne i positiv, komparativ og superlativ.

  2. Forklar kort de vigtigste regler for adjektivernes gradbøjning på engelsk. Brug eksempler fra din besvarelse af opgave a.

It’s a quiet life, but cheap and necessary for my health. Over the years I’ve got to know most of the
inhabitants, but they’re not very sociable folk and I find that few of them have much to say for themselves.
 3 
    This last winter had been a bad one for me. My budget, due to the failure of one of my projects, was
lower than ever and my life-style was correspondingly reduced. I had been chronically depressed through
most of January and February and if it hadn’t been for the regular arrival of my magazines with their
 6 
laughing happy people in their primary-coloured world I’m sure I would have done something drastic.
However, as spring approached my spirits rallied and I began to feel a little better.

William Boyd, “My Girl in Skin-Tight Jeans”, 1981
Assignment 2


I tekststykket er en række ord understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
  1. Tre eksempler på brug af verbet had er understreget. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet. Skriv for hvert eksempel, hvilken grammatisk tid verballeddet er.

  2. Fire eksempler på brug af there som foreløbigt subjekt er understreget. Skriv for hvert eksempel, hvad sætningens egentlige subjekt er. Forklar kort på baggrund af de understregede eksempler reglen for kongruens mellem subjekt og verballed i sætninger med there som foreløbigt subjekt.

  3. Ordene warm og warmed er understreget. Forklar ud fra sammenhængen, hvilken ordklasse hvert af ordene tilhører.

Teksten er et uddrag af en roman. Fortælleren deltager i Første Verdenskrig på den italienske front. Han er lige vendt tilbage til fronten efter en orlov.


When I came back to the front we still lived in that town. There were many more guns in the country
around and the spring had come. The fields were green and there were small green shoots on the vines,
 3 
the trees along the road had small leaves and a breeze came from the sea. I saw the town with the hill
and the old castle above it in a cup in the hills with the mountains beyond, brown mountains with a little
green on their slopes. In the town there were more guns, there were some new hospitals, you met British
 6 
men and sometimes women, on the street, and a few more houses had been hit by shell fire. It was warm
and like the spring and I walked down the alleyway of trees, warmed from the sun on the wall, and found
we still lived in the same house and that it all looked the same as when I had left it. The door was open,
 9 
there was a soldier sitting on a bench outside in the sun, an ambulance was waiting by the side door and
inside the door, as I went in, there was the smell of marble floors and hospital. It was all as I had left
it except that now it was spring.

Ernest Hemingway, A Farewell to Arms, 1929
Assignment 3


Videoen i denne opgave er en tv-reklame udgivet af den amerikanske kongreskandidat Rufus Gifford i 2018.

Find og skriv verballed i fire forskellige tider fra videoen. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet, og skriv, hvilken tid der er anvendt. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.


“Trust - Rufus Gifford for Congress 2018”, kampagnevideo, 2018Assignment 4


Answer either assignment 4A or assignment 4BAssignment 4A – Fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Fiona Maazel’s short story “Let’s Go to the Videotape”.

Part of your essay must focus on the father-son relationship. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 102-113.

Your essay must include references to the short story.

Material
Fiona Maazel, “Let’s Go to the Videotape”, 2016.Assignment 4B – Non-fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Beth Macy’s article “‘I Am Going to Die if I Keep Living the Way I Am.’ She Was Right” and discuss journalists’ responsibility towards people they write about.

Part of your essay must focus on how the writer conveys her attitude to the issues explored. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 63-72.

Your essay must include references to:
  • Beth Macy’s article
  • Video: “Opioid addict: ‘I know I’m going to die’”

Materials
Beth Macy, “‘I Am Going to Die if I Keep Living the Way I Am.’ She Was Right”, an article from The New York Times website, July 20, 2018

CNN, “Opioid addict: ‘I know I’m going to die’”, a news video from CNN website, 2017

CNN is an American news-based television channel. The video was posted on the company’s website in October 2017.Template


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.
Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

William Boyd. “My Girl in Skin-Tight Jeans”. 1981. The Dream-Lover: Short Stories. London: Bloomsbury 2008.

Ernest Hemingway. A Farewell to Arms. 1929. London: Grafton Books 1990.

Rufus Gifford. “Trust - Rufus Gifford for Congress 2018”. YouTube website, June 11, 2018, viewed October 2018. (www.youtube.com)

Fiona Maazel. “Let’s Go to the Videotape”. Harper’s Magazine website, June 2016, viewed October 2018. (https://harpers.org)

Beth Macy. “‘I Am Going to Die if I Keep Living the Way I Am.’ She Was Right”. The New York Times website, July 20, 2018. (www.nytimes.com)

CNN. “Opioid addict: ‘I know I’m going to die’”. CNN website, October 27, 2017, viewed October 2018. (https://edition.cnn.com)