Engelsk A
Ny ordning

Tirsdag den 20. august 2019
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-3
 • I assignment 4 skal du vælge enten assignment 4A eller assignment 4B
Tekster til assignment 4:
4A – Fiction: “Tom Corridan”, a short story by Arhondia, 2018
4B – Non-fiction: “A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided”, a TED talk by Anand Giridharadas, TED website, 2015

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-4 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-4.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
l. 34: ved én linje
ll. 35-37: ved flere linjer
01:23-02:12: minuttalsangivelse

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Artikel fra bog eller antologi
“The Romantic Period”. Delaney et al. Fields of Vision. Longman 2003. pp. E114-115.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
 1. Find og skriv tre verballed i præsens, tre verballed i perfektum og to verballed i futurum fra teksten. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet.

 2. Forklar kort på baggrund af eksemplerne den grammatiske og betydningsmæssige forskel på de tre tider.

Teksten er et uddrag af en novelle.

April comes and April goes, and May, and June, all passing by without shedding a drop of rain. The sky
has been a blue desert since spring. The sun rises every morning, a bright white disc growing larger and
 3 
hotter each day. Cicadas drawl halfheartedly in the trees. The reservoir outside the village has shrunken
into a bathtub for the boys, peeing at one another in the waist-deep water. [...]
    Now that July has only to move its hind foot out the door in a matter of days, we have started to wish,
 6 
instead of rain, that no rain will fall and the drought will last till the end of the harvest season.

Yiyun Li, “Persimmons”, 2005
Assignment 2


I tekststykket er en række ord understreget. Besvar opgave a., b. og c. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.
 1. Fem eksempler på relativt pronomen er understreget. Forklar for hvert eksempel, hvad pronomenet viser tilbage til, og hvorfor det pågældende pronomen er valgt i sammenhængen.

 2. Fire eksempler på sammensatte verballed er understreget. Skriv for hvert eksempel, hvilke dele verballeddet består af, og hvilken tid det sammensatte verballed er.

 3. To eksempler på foreløbigt subjekt er understreget. Find og skriv for hvert eksempel sætningens egentlige subjekt. Skriv hele subjektet.

Teksten er et uddrag af en avisartikel.


Increasing numbers of men are becoming victims of coercive control relationships as their partners
threaten to restrict access to children, legal experts claim.
 3 
    The growing trend has been reported among lawyers who said they are seeing more and more cases
of male clients who have become entangled in “unhealthy” coercive control relationships.
    Coercive control – a pattern of behaviour which seeks to strip the victim of their liberty and sense of
 6 
self – is usually associated with female victims. It became illegal to subject someone to coercive control
in December 2015 following landmark legislation which paved the way for new charges to be brought
where there is evidence of such behaviour in domestic abuse cases. [...]
 9 
    Kate Ryan, a family law partner at IBB Solicitors, said that in the 15 years she has been practicing she
has seen an increase in cases for both male and female victims from all walks of life including
professionals.
 12 
    “I think there are more men coming forward now it is more acceptable and there is better support out
there in terms of mental health and psychological support. [...]
    Laura Guillon, senior associate at Hall Brown solicitors, added that fathers are often concerned about
 15 
access to children during or following the breakdown of a relationship.
    “I think it’s something that couples know will hurt the other one, and it’s certainly a threat. It’s becoming
more acceptable for men to be able to express their feelings compared to ten years ago.”

The Telegraph, March 10, 2019
Assignment 3


Videoklippet i denne opgave er fra en reklame for firmaet Quorn, der fremstiller køderstatningsprodukter. I videoen optræder substantivet meat i en række forskellige sammenhænge.

Find og skriv i alt seks eksempler på brug af substantivet meat fra videoen:
 1. Tre eksempler hvor substantivet meat står ved siden af et substantiv

 2. To eksempler hvor substantivet meat står ved siden af et verbum

 3. Et eksempel hvor substantivet meat står ved siden af et adjektiv

“Ben Fogle – How our food choices can make a difference”, reklamevideo, 2018Assignment 4


Answer either assignment 4A or assignment 4BAssignment 4A – Fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Arhondia’s short story “Tom Corridan”.

Part of your essay must focus on the social setting in the story. In addition your essay must include an analysis of the style of writing in lines 16-35.

Your essay must include references to the short story.

Material
Arhondia, “Tom Corridan”, 2018Assignment 4B – Non-fiction


Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse Anand Giridharadas’ TED talk “A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided” and discuss the concept of the American Dream.

Part of your essay must focus on the speaker’s use of contrasts. In addition your essay must include an analysis of the style of the language in lines 119-135.

Your essay must include references to:
 • The transcript of Anand Giridharadas’ TED talk
 • The video of the TED talk

Materials
Anand Giridharadas, “A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided”, TED website, 2015
Template


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.
Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Yiyun Li. “Persimmons”. A Thousand Years of Good Prayers. London: Harper Perennial, 2005.

Gabriella Swerling. “Men becoming ‘increasing victims’ of coercive control, legal experts claim”. The Telegraph website, March 10, 2019, viewed March 2019. (www.telegraph.co.uk)

Quorn. “Ben Fogle – How our food choices can make a difference”. YouTube website, May 29, 2018, viewed March 2019. (www.youtube.com)

Arhondia. “Tom Corridan”. Ed. Francesca Alberry et al. The Mechanics’ Institute Review, Issue 15, Autumn 2018. London: 2018.

Anand Giridharadas. “A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided”. TED website, March 2015, viewed March 2019. (www.ted.com)