Dansk A
Ny ordning

Tirsdag den 13. august 2019
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Moderroller i kunst og litteratur
1a. Martin A. Hansen: Frederiks oprør
1b. Victor Skaarup: Mor er den bedste i verden () (indsunget af Victor Cornelius)
1c. Victor Skaarup: Mor er den bedste i verden

2. Kommunikation og retorik i lejlighedstaler
2a. H.K.H. Kronprinsessen: Tale til kronprinsen ved Gallamiddag på Christiansborg Slot
2b. Jimmy Zander Hagen: Lejlighedstalen

3. Virkemidler i kampagner
3a. Kampagnefilm: Help a Dane ()
3b. Kræftens Bekæmpelse: Faktaark solcremeDebatterende artikel

4. Holdninger til nyhedsformidling
4a. Frederikke Joy Kindt-Larsen: Tidens folkesygdom skyldes ikke medierne, men vores egen ignorance
4b. TV2 Nyheder: Bliver der revolution i USA, hvis Trump taber valget? ()Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Moderroller i kunst og litteratur


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan moderroller kan fremstilles i kunst og litteratur.

I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Frederiks oprør (tekst 1a) og på baggrund heraf perspektivere til Mor er den bedste i verden (tekst 1b og 1c).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke forholdet mellem personerne i Frederiks oprør (tekst 1a), herunder hvordan dialog bruges til at fremstille relationerne
- at inddrage Mor er den bedste i verden (tekst 1b og 1c) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 1


Til opgaven hører tre tekster (tekst 1a, 1b og 1c).


1b. Victor Skaarup: Mor er den bedste i verden


Sangen Mor er den bedste i verden er indspillet i 1951 og sunget af Victor Cornelius.

Mor er den bedste i verden
Opgave 2


Titel: Kommunikation og retorik i lejlighedstaler


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger kommunikationssituation og retorik i lejlighedstaler.

I din artikel skal du lave en sproglig analyse, fortolkning og vurdering af H.K.H. Kronprinsessens tale (tekst 2a) ved Kronprins Frederiks 50-års fødselsdagsfest.

På baggrund af analysen skal du perspektivere til andre taler.

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke kommunikationssituation, sprog og retoriske virkemidler i H.K.H. Kronprinsessens tale (tekst 2a)
- at vurdere om talen er vellykket i forhold til lejlighedstalens genretræk. Inddrag Lejlighedstalen (tekst 2b)
- at inddrage andre taler i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 2


Til opgaven hører to tekster (tekst 2a og 2b).Opgave 3


Titel: Virkemidler i kampagner


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger virkemidler i forskellige kampagneformer, som skal få danskere til at bruge solcreme.

I din artikel skal du lave en analyse og fortolkning af kampagnefilmen Help a Dane (tekst 3a ) og give en perspektivering, idet du inddrager Faktaark solcreme (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke, hvordan humor og filmiske virkemidler anvendes til at kommunikere budskabet i kampagnefilmen Help a Dane (tekst 3a )
- at inddrage kommunikationsformen i Faktaark solcreme (tekst 3b) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).


3a. Kræftens Bekæmpelse: Help a Dane


Teksten er en del af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens kampagne Skru ned for solen. Kampagnefilmen Help a Dane blev lanceret i 2017.

Help a Dane
Opgave 4


Titel: Holdninger til nyhedsformidling


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer holdninger til nyhedsformidling, idet du forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Tidens folkesygdom skyldes ikke medierne, men vores egen ignorance (tekst 4a) og Bliver der revolution i USA, hvis Trump taber valget? (tekst 4b ).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- at diskutere mediernes nyhedsformidling og modtagerens personlige ansvar ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Tidens folkesygdom skyldes ikke medierne, men vores egen ignorance (tekst 4a)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler, idet du inddrager Bliver der revolution i USA, hvis Trump taber valget? (tekst 4b )
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (tekst 4a og 4b).


4b. TV 2 NYHEDER: Bliver der revolution i USA, hvis Trump taber valget?


Uddrag fra TV 2 NYHEDER 5. november 2016.

Bliver der revolution i USA, hvis Trump taber valget?
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Martin A. Hansen: Frederiks oprør.
Konkylien og Efterslæt.
Gyldendal, 1961.

Mor er den bedste i Verden.
Tekst: Victor Skaarup.
Musik: Sven Gyldmark.
Klaver og sang: Victor Cornelius.
Guitarakkompagnement: Helge Jacobsen.
Fra filmen Hold fingrene fra mor, 1951.


Opgave 2
H.K.H. Kronprinsessen: Tale til kronprinsen ved Gallamiddag på Christiansborg Slot.
Kongehuset.dk, 2018.

Jimmy Zander Hagen: Lejlighedstalen.
Sprog og tale.
Systime, 2005


Opgave 3
Kræftens Bekæmpelse & TrygFonden: Help a Dane.
https://www.youtube.com/watch?v=NTrPu9xQyMQ.

Kræftens Bekæmpelse: Faktaark solcreme.
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/2/212/1385247500/fakta_solcreme.pdf.


Opgave 4
Frederikke Joy Kindt-Larsen: Tidens folkesygdom skyldes ikke medierne, men vores egen ignorance.
Berlingske, 6. marts 2018.

TV2 NYHEDER: Bliver der revolution i USA, hvis Trump taber valget?
TV2 NYHEDER, 5. november 2016.