Engelsk B
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 1Varighed: 5 timer

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
  • Opgave 1-5
  • I opgave 5 skal du vælge opgave A eller opgave B
Tekster til opgave 5:
5 A - Fiction: “Pill Pusher”, a short story by Carolyn A. Drake, 2016.
5 B - Non-fiction: The text focuses on the diners of New York City
“More Than Coffee: New York’s Vanishing Diner Culture”, an article by George Blecher,
The New York Times website, 2017.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for opgave 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Toolbox i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
(l. 34) ved en linje
(ll. 35-37) ved flere linjer
(01:23-02:12) minuttalsangivelse

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Verbet succeed”. Poul Tornøe, Get It Right. 2012. P. 94.

Artikel fra bog eller antologi
“The Romantic Period”. From: Delaney et al., Fields of Vision. 2003. Pp. E114-115.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.

Assignment 1


I nedenstående romanuddrag er præteritum (datid) anvendt som centraltid og pluskvamperfektum (førdatid) anvendt som førtid.

Omskriv verballeddene (udsagnsleddene) i teksten, så præsens (nutid) anvendes som centraltid og perfektum (førnutid) som førtid. Understreg de ændrede verber som vist i eksemplet.


Eksempel:Her hair hung around her knees…
Her hair hangs around her knees…

Her hair hung around her knees as she pulled up her socks. Loretta dug through dusty boxes until she found
the yellow sweatshirt with the faded image of a moose on skis. It still fit. She squeezed into a pair of old
 3 
leggings and heard the elastic give out. She went through the boxes remembering each thing – where she’d
gotten it and what it had meant – until this became torturous and she lay on the floor wanting to die. If […]
sleeping in this house didn’t make her cry, then it was settled, she was not human.

 6 
There was a knock at the front door, probably the landlord. Loretta didn’t move. The knocking continued.
The doorbell had broken long ago and had never been repaired. When she was sure he was gone, she got
up and dumped all the boxes into the trash bags.
Rachel B. Glaser, “DAY 4”, 2017
Assignment 2


Lyt til talen i nedenstående video. Du skal besvare opgave a. og b.
a. Find og skriv seks adjektiver (tillægsord).
b. Gradbøj de seks adjektiver, og forklar gradbøjningen ud fra eksemplerne.

Anvend grammatisk/sproglig terminologi. Skriv dit svar på dansk.Assignment 3


The sentences below, which are from two different texts, have been jumbled.

Connect the sentences so that they form two coherent texts.


a. and walks of life.
b. The greens surmount steep banks of rough and consist of smooth convexities that defy retention of any
c. ET is a quarterly journal whose aim is to be compact, comprehensive, attractive, and accessible,
d. This city of 24,000 people surrounds a magnificent property called Gipsy Hill Park
e. In ensuring the scope and quality
f. therefore, contributions are welcome from all relevant disciplines
g. It has been our custom for several years now
h. and no aspect of English Studies is beyond its reach and
i. but the most expertly struck ball.
j. whose amenities include an 18-hole golf course of daunting configuration.
k. of its content, the Editor is assisted by an Editorial Board.
l. to extend our golf season by taking ten-day trips to Staunton, Virginia.
Assignment 4


Nedenstående tekst er en klage fra en kunde. Du skal besvare a. (på dansk) og b. (på engelsk).
a. Sproget i nedenstående email kan karakteriseres som lav stil. Beskriv kort dette stilleje, især med fokus på sætningsopbygning og sproglig korrekthed. Inddrag eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.
Hi there NewBoot.com!

Got you’re parcel with new shoes yesterday. Waited two week which is totally not ok! And when i open,
 3 
hey,wrong size! Not the colour I had order either, no sir. And you wants ME to pay for shipping of this sh..?
No way. So, what next? You send me the shoes I want? An these little ladys shoes, do you want them back?

Jeremy Thornbay, NJ
b. Write a formal and grammatically correct version of the e-mail (75-100 words) in English.
Assignment 5


Answer assignment A or assignment B.Assignment 5A - Fiction


1. Write a short summary of Carolyn A. Drake’s short story “Pill Pusher” in about 125 words.
2. Write an analytical essay (700-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the main character.

Include the following analytical terms in your essay:
composition, point of view, style, main theme


All sources must be documented.

Material
Carolyn A. Drake, “Pill Pusher”, 2016.Assignment 5B - Non-fiction


1. Write a short summary of George Blecher’s article “More Than Coffee: New York’s Vanishing Diner Culture” in about 125 words.
2. Write an analytical essay (700-900 words) about the article. Your essay must focus on how the development of the New York City diner is presented and include a brief discussion of the diner as a cultural institution worth preserving.

Include the following analytical terms in your essay:
composition, sender, style, intention


All sources must be documented.

Material
George Blecher, “More Than Coffee: New York’s Vanishing Diner Culture”, an article from The New York Times website, November 23, 2016.

Watch this short video about the American diner as an introduction to the issue.

NBC New York, “New York Live Diner Week: The Summit Diner”, a news clip from NBC New York website, June 8, 2015.
ToolboxSources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Rachel B. Glaser, “DAY 4”. Granta. Best of Young American Novelists. Issue 139. Spring 2017.

“Stranger Things Cast: Acceptance Speech | 23rd Annual SAG Awards | TNT”. YouTube website, January 29, 2017, viewed December 2017. (www.youtube.com)

English Today, Vol. 13, No 1. Cambridge University Press. 1997.

George Blecher. “More Than Coffee: New York’s Vanishing Diner Culture”. The New York Times website, November 23, 2016, viewed December 2017. (www.nytimes.com)

NBC New York. “New York Live Diner Week: The Summit Diner”. NBC New York website, June 8, 2015, viewed December, 2017. (www.nbcnewyork.com)

Image credit: Photo by Shanna Ravindra. New York magazine website, viewed December 2017. (www.nymag.com)

Carolyn A. Drake. “Pill Pusher.” Songs of My Selfie. An Anthology of Millennial Stories. Ed. Constance Renfrow. New York: Three Rooms Press, 2016.