Engelsk B
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 2Varighed: 5 timer

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-5
 • I Assignment 5 skal du vælge A eller B
Tekster til Assignment 5:
5 A - Fiction: “Only You Farang Are So Easy to Come and Leave”, a short story by Mai Nordone, 2017.
5 B - Non-fiction: CBS Sunday Morning, “Hillary Clinton speaks”, an interview from the CBS News website, September 10, 2017.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for Assignment 1–5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
(l. 34) ved en linje
(ll. 35-37) ved flere linjer
(01:23-02:12) minuttalsangivelse

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Verbet succeed”. Poul Tornøe, Get It Right. 2012. P. 94.

Artikel fra bog eller antologi
“The Romantic Period”. From: Delaney et al., Fields of Vision. 2003. Pp. E114-115.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Find alle verberne (udsagnsordene) i præteritum (datid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præsens (nutid). Skriv hele teksten som dit svar, og marker verberne tydeligt som i eksemplet.

Eksempel: They were quiet going to the car,…

They are quiet going to the car,…

They were quiet going to the car, calmly elegant like the old lady. Edgar noticed with some horror that Emma promptly opened the front door and sat down. Auntie Hadley just stood there, flaming. Edgar froze, with gloom and awkwardness. She knocked his hand away when he tried to help her in. They rode a piece in hard silence until Emma instructed him as to where she lived, sounding drunk. It was way out south of town on a tarry country road, Edgar found out slowly. When he finally got there and drove into the “park” it became clear she lived in a long redwood mobile home in a group of pines. There was a man sitting barefoot on wooden steps at the front door.

Barry Hannah, “Rat-Faced Auntie”, 2010
Assignment 2


Besvar alle tre opgaver.
 1. I teksten er tre verballed (udsagnsled) understreget (1-3). Skriv, hvad der er subjekt (grundled) for hvert verballed.

 2. I teksten er tre substantiver (navneord) understreget (4-6). Skriv dem i singularis (ental) og pluralis (flertal). Forklar kort, hvordan de tre substantiver danner pluralis.

 3. Find og skriv eksempler på tre forskellige relativpronominer (henførende stedord) i sidste afsnit (linjerne 5-9).
Strike now found himself presented with a stark choice. Telling her the truth about what he had been up to
 2 
would (1) necessitate an admission that he had not kept her abreast of any of the recent events that would
have been deemed enough news for a decade in most people’s lives (4). He would be forced to reveal
 4 
that the girl in the newspapers who had survived the Ripper’s latest attack was (2) his own business partner.

He would have to tell her that he had been warned off the case by a man (5) whom he had previously
 6 
humiliated over another high-profile murder (6). If he were making a clean breast of all that he had been up
to, he ought also to add that he now knew exactly who the killer was. The prospect of relating all this bored (3)
 8 
and oppressed him. He had not once thought to call her while any of these events had unfolded, which
was revealing enough in itself.

Robert Galbraith, Career of Evil, 2015
Assignment 3


Lyt til nyhedsindslaget om Seabins til at rense havet.
Skriv seks substantiver (navneord), som tilhører det semantiske felt pollution of the sea.


Semantisk felt: pollution of the sea
Eksempler: plastic,First commercial Seabin begins cleaning UK waters


Assignment 4


Write a text (50-75 words) to match the photo. Use and underline at least four different adverbs in your text.


Assignment 5


 • Answer assignment A or assignment B.
Assignment 5A - Fiction


 1. Write a short summary of Mai Nardone’s short story “Only You Farang Are So Easy to Come and Leave” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the relationship between the characters.

  Include the following analytical terms in your essay:
  point of view, setting, main theme

In your essay you must include references to the text.

Material
Mai Nardone. “Only You Farang Are So Easy to Come and Leave”, 2017.Assignment 5B - Non-fiction


 1. Write a short summary of Jane Pauley’s interview “Hillary Clinton speaks” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) about the interview. Your essay must focus on the dialogue between Jane Pauley and Hillary Clinton. Discuss briefly whether or not Hillary Clinton presents her version of the events convincingly.

  Include the following analytical terms in your essay:
  language, style, intention

In your essay you must include references to the text.

Material
CBS Sunday Morning, “Hillary Clinton speaks”, an interview from the CBS News website. September 10, 2017.
Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Barry Hannah. “Rat-Faced Auntie”. 1994. Long, Last, Happy. New York: Grove Press, 2010.

Reuters. “First commercial Seabin begins cleaning UK waters”. Reuters website, November 7, 2017, viewed April 2018. (www.reuters.com)

Robert Galbraith. Career of Evil. London: Sphere, 2015.

”A Brief History of Hippies”. All That’s Interesting website, viewed April 2108. (http://allthatsinteresting.com)

Mai Nardone. “Only You Farang Are So Easy to Come and Leave”. Catapult website, viewed April 2018. (https://catapult.co)

CBS Sunday Morning. “Hillary Clinton speaks”. CBS News website. September 10, 2017, viewed April 2018. (www.cbsnews.com)