Engelsk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Onsdag den 24. maj 2017
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Opgave 1-4
 • Opgave 5A eller opgave 5B
Tekster til opgave 5:
5A – Fiction: “Pretending to Know the Words”, a short story by Helen Cooper, 2014.
5B – Non-fiction: “Teach girls bravery, not perfection”, a TED talk by Reshma Saujani, TED website, 2016.


Vejledning til opgaverne og skabelon
Den samlede eksaminationstid for opgave 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Toolbox i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelse af opgavesættet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer fra en grammatikbog eller internetside i opgave 1-4, skal du angive kilde.
Alt materiale anvendt i opgave 5 skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af klippet.

Den generelle, overordnede skabelon for en henvisning til internetmateriale

Author, “Title”. Site, medium. Date accessed. [Link].

Eksempler:
Artikel fra internettet med forfatter
Kate Abbey-Lambertz, “Big Sean Gives Back to Hometown Detroit, Hands Out School Supplies to Students”. Huffington Post website. Viewed 8-8-2013.
[http://www.huffingtonpost.com/2013/08/30/big-sean-detroit-school-supplies_n_3837896.html].

Artikel fra internettet uden forfatter
“The Civil War and emancipation”. PBS website. Viewed 6-6-2013.
[http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4p2967.html].

Opslag på internettet
“Emancipation Proclamation”. Wikipedia website. Viewed 6-6-2013.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation_Proclamation].

Video på internettet
ABC News, “Obama’s Historic Pro-Gay Marriage Stance”. YouTube website. Viewed 27-4-2013.
[http://www.youtube.com/watch?v=V_RkoMDv3fE]. (3:10-3:22)
Kildeoplysninger


Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.
Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.Opgave 1


I hver af nedenstående sætninger er en grammatisk fejl understreget. Skriv den korrekte sætning, og forklar dine rettelser med udgangspunkt i sætningerne. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv din forklaring på dansk.

 1. Many young football players often dream of playing professional for one of the top teams.
 2. It is a tough work to make sure that a football team is run successfully.
 3. Almost everybody in Britain, where all Premier League matches are televised, share an opinion about football.
 4. Last year, the English football team Leicester celebrated ecstatically the victory.
 5. Hardly the last match had been won before football supporters crowded the streets.
 6. The authentic book, The Secret Footballer, created a larger debate two years ago.
 7. The shocking about the growth of jobs in computing is that women make up only 18% of computer science graduates.
 8. A boy will often believe in his own abilities whereas a girl may be a victim of hers own demands for perfection.
 9. Does it really, some people will ask, takes a soldier to be brave?
 10. That boys and girls are not raised similarly in Denmark and the USA are probably true.
Opgave 2


Nedenstående tekstuddrag er fra novellen “Pretending to Know the Words”.
 1. Find og skriv 8 adjektiver (tillægsord) fra tekststykket.

 2. Redegør kort for komparation (gradbøjning) af adjektiver på engelsk ud fra eksemplerne. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv din forklaring på dansk.
She would say, don’t talk crazy. Has that English air sent you mad?
    He would say, my feet are cold on the glossy floorboards. The bed makes me feel as if I’m drowning. I
3
am a speck in this shiny house. And it hates me for being ungrateful.
    He jolted as he realised he was about to hit the floor. The slippery sofa was rejecting him, sliding him off.
[…] He jabbed at the remote control to wake the television, and winced at the fierce colours of Match of
6
the Day.
    Vague ideas of changing the channel lolled around his brain. But when a scarlet number 17 shirt flooded
the picture, his eyes locked on. Recoba was written beneath the number.
Opgave 3


I nedenstående sætninger fra “Teach girls bravery, not perfection” er nogle ing-former understreget.

Forklar kort, hvilken funktion hver enkelt ing-form har i sætningen. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv din forklaring på dansk.


 1. The sitting congresswoman had been in my district since 1992.
 2. And even when we’re ambitious, even when we’re leaning in, that socialization of perfection has caused us to take less risks in our careers.
 3. So in 2012, I started a company to teach girls to code, and what I found is that by teaching them to code I had socialized them to be brave.
Opgave 4


Nedenstående uddrag fra Reshma Saujanis TED talk “Teach girls bravery, not perfection” er kendetegnet ved en høj grad af sammenhæng. Beskriv, hvilke sproglige elementer der bidrager til at skabe sammenhæng, især med fokus på syntaks (sætningskonstruktion), konjunktioner (bindeord) og brugen af gentagelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi og eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.

And I’m not alone: so many women I talk to tell me that they gravitate towards careers and professions
that they know they’re going to be great in, that they know they’re going to be perfect in, and it’s no
3
wonder why. Most girls are taught to avoid risk and failure. We’re taught to smile pretty, play it safe, get all
A’s. Boys, on the other hand, are taught to play rough, swing high, crawl to the top of the monkey bars and
then just jump off headfirst. And by the time they’re adults, whether they’re negotiating a raise or even
6
asking someone out on a date, they’re habituated to take risk after risk. They’re rewarded for it. It’s often
said in Silicon Valley, no one even takes you seriously unless you’ve had two failed start-ups. In other
words, we’re raising our girls to be perfect, and we’re raising our boys to be brave.

9
Some people worry about our federal deficit, but I, I worry about our bravery deficit. Our economy, our
society, we’re just losing out because we’re not raising our girls to be brave. The bravery deficit is why
women are underrepresented in STEM, in C-suites, in boardrooms, in Congress, and pretty much
12
everywhere you look.
Opgave 5


Besvar enten opgave 5A eller opgave 5BAssignment 5A – Fiction


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse and interpret Helen Cooper’s short story “Pretending to Know the Words”.

Part of your essay must focus on the narrative technique and on the main theme.

In your essay you must include references to the short story. You may use information from the internet in your essay. All sources must be in English and must be documented.


Material
Helen Cooper, “Pretending to Know the Words”, 2014.Assignment 5B – Non-fiction


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse Reshma Saujani’s TED talk “Teach girls bravery, not perfection” and discuss various ways to become successful.

Part of your essay must focus on how the speaker argues her case and on her persuasiveness.

In your essay you must include references to:
 • Reshma Saujani’s TED talk
 • 1-2 other internet sources
All sources must be in English and must be documented.

Materials
Reshma Saujani, “Teach girls bravery, not perfection”. TED website, February, 2016. (www.ted.com)
Toolbox


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.Kilder


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Helen Cooper. “Pretending to Know the Words”. Bath Short Story Award Anthology 2014. Ed. Jude Higgins et al. Bath: Brown Dog Books, 2014.

Reshma Saujani. “Teach girls bravery, not perfection”. TED website, February, 2016, viewed November 2016. (www.ted.com)