Engelsk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Fredag den 19. maj 2017
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Opgave 1-4
 • Opgave 5A eller opgave 5B
Tekster til opgave 5:
5A – Fiction: “Lightbox”, a short story by Emma Cleary, 2015.
5B – Non-fiction: “Why democracy matters”, a TED talk by Rory Stewart, TEDxHousesOfParliament website, 2012.


Vejledning til opgaverne og skabelon
Den samlede eksaminationstid for opgave 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Toolbox i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelse af opgavesættet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer fra en grammatikbog eller internetside i opgave 1-4, skal du angive kilde.
Alt materiale anvendt i opgave 5 skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af klippet.

Den generelle, overordnede skabelon for en henvisning til internetmateriale

Author, “Title”. Site, medium. Date accessed. [Link].

Eksempler:
Artikel fra internettet med forfatter
Kate Abbey-Lambertz, “Big Sean Gives Back to Hometown Detroit, Hands Out School Supplies to Students”. Huffington Post website. Viewed 8-8-2013.
[http://www.huffingtonpost.com/2013/08/30/big-sean-detroit-school-supplies_n_3837896.html].

Artikel fra internettet uden forfatter
“The Civil War and emancipation”. PBS website. Viewed 6-6-2013.
[http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4p2967.html].

Opslag på internettet
“Emancipation Proclamation”. Wikipedia website. Viewed 6-6-2013.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation_Proclamation].

Video på internettet
ABC News, “Obama’s Historic Pro-Gay Marriage Stance”. YouTube website. Viewed 27-4-2013.
[http://www.youtube.com/watch?v=V_RkoMDv3fE]. (3:10-3:22)
Kildeoplysninger


Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.
Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.Opgave 1


I hver af nedenstående sætninger er en grammatisk fejl understreget. Skriv den korrekte sætning, og forklar dine rettelser med udgangspunkt i sætningerne. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv din forklaring på dansk.

 1. In non-western countries the process of spreading the democracy is not always smooth.
 2. Western politicians often expect democracy to be the preferred form of government in all societys.
 3. General elections, which are nowadays hold in many countries, are often manipulated by dictators.
 4. Is it possible to live in Britain or the USA without knowing nothing about democracy?
 5. If we do not understand how democracy works, we exclude ourself from society.
 6. Rory Stewart seems to think that the voters do not always treat their politicians friendly.
 7. On Instagram you can follow your friends’ activities and comment on theirs photos.
 8. One of the characters in the short story “Lightbox” uploads a photo of a berry smoothie, which makes you think it must taste wonderfully.
 9. Before social media became an integral part of society, considered people them just a whim.
 10. A selection of short stories by Emma Cleary, who has a PhD in literature, have been published in literary magazines.
Opgave 2


I nedenstående uddrag fra “Why democracy matters” er i alt 8 adjektiver (tillægsord) og adverbier (biord) understreget.
 1. Angiv for hvert eksempel, hvilken ordklasse det understregede ord er.

 2. Forklar for hvert af eksemplerne, hvorfor der er brugt enten adjektiv eller adverbium. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv dit svar på dansk.
We’ve gone through three elections, presidential and parliamentary. And what do we find? Do we find a flourishing (1) civil society, a vigorous rule of law and good security? No. What we find in Afghanistan is a judiciary that is weak and corrupt, a very (2) limited civil society which is largely (3) ineffective, a media which is beginning to get onto its feet but a government that’s deeply (4) unpopular (5), perceived as being deeply corrupt, and security that is shocking, security that’s terrible. […]

Well, what is the answer to this? Is the answer to just give up on the idea of democracy? Well, obviously not. It would be absurd if we were to engage again (6) in the kind of operations we were engaged in in Iraq and Afghanistan – if we were to suddenly (7) find ourselves in a situation in which we were imposing anything other than a democratic system.
Opgave 3


I nedenstående uddrag fra novellen “Lightbox” er 6 pronominer (stedord) understreget.
 1. Angiv, hvilken type pronomen der er tale om i hver understregning.

 2. Forklar for hvert eksempel, hvilken funktion pronomenet har i sætningen. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv din forklaring på dansk.
I go back inside and poke around inside the fridge. There is some leftover Chinese food and I have this (1) for dinner, while Elsie’s out. I do some (2) work at my laptop until the light from the screen is the only light coming from inside the room. I wonder where she (3) is and check my (4) phone. It’s unlike her (5) not to let me (6) know where she is or where she’s going.
Opgave 4


Nedenstående uddrag fra Rory Stewarts TED talk “Why democracy matters” er kendetegnet ved forskellige stillejer. Beskriv disse forskelle, især med fokus på syntaks (sætningskonstruktion), konjunktioner (bindeord) og adjektiver (tillægsord). Brug relevant grammatisk/faglig terminologi og eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.

So little Billy goes to school, and he sits down and the teacher says, “What does your father do?” And little
Billy says, “My father plays the piano in an opium den.” So the teacher rings up the parents, and says,
3
“Very shocking story from little Billy today. Just heard that he claimed that you play the piano in an opium
den.” And the father says, “I’m very sorry. Yes, it’s true, I lied. But how can I tell an eight-year-old boy that
his father is a politician?”

6
Now, as a politician myself, standing in front of you, or indeed, meeting any stranger anywhere in the
world, when I eventually reveal the nature of my profession, they look at me as though I’m somewhere
between a snake, a monkey and an iguana, and through all of this, I feel, strongly, that something is going
9
wrong. Four hundred years of maturing democracy, colleagues in Parliament who seem to me, as
individuals, reasonably impressive, an increasingly educated, energetic, informed population, and yet a
deep, deep sense of disappointment.
Opgave 5


Besvar enten opgave 5A eller opgave 5BAssignment 5A – Fiction


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse and interpret Emma Cleary’s short story “Lightbox”.

Part of your essay must focus on the narrative technique and on the title.

In your essay you must include references to the short story. You may use information from the internet in your essay. All sources must be in English and must be documented.


Material
Emma Cleary, “Lightbox”, 2015.Assignment 5B – Non-fiction


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse Rory Stewart’s TED talk “Why democracy matters” and discuss the challenges to democracy today.

Part of your essay must focus on how Stewart argues for his views and on his intention.

In your essay you must include references to:
 • Rory Stewart’s TED talk
 • 1-2 other internet sources
All sources must be in English and must be documented.

Materials
Rory Stewart, “Why democracy matters”. TEDxHousesOfParliament website, June, 2012. (www.ted.com)
Toolbox


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.Kilder


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Emma Cleary. “Lightbox”. Best British Short Stories 2015. Ed. Nicolas Royle. London: Salt Publishing, 2015.

Rory Stewart. “How democracy matters”. TEDxHousesOfParliament website, June, 2012, viewed November 2016. (www.ted.com)