Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Fredag den 11.august 2017
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 5 opgaver med tilhørende tekster. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet. På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne.
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Opgave 1


Så meget godt i vente


Skriv en analyserende artikel om Så meget godt i vente.
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Så meget godt i vente (tekst 1), hvor du bl.a. fokuserer på Niels Stokholms forhold til naturen og på fremstillingen af dette forhold.
Giv en perspektivering til andre dokumentarfilm.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.


Tekst 1:

Phie Ambo: Så meget godt i vente


Dansk dokumentarfilm, 2014. Uddraget er fra filmens begyndelse (00:00-09:50).
Filmen varer 1 time og 36 minutter.
Phie Ambo (f. 1973), dansk filminstruktør.


Opgave 2


Selvfremstilling på de sociale medier


Skriv en kronik om selvfremstilling på de sociale medier.
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Nå, nok om mig, hvad med dig; hvad synes du om mig? (tekst 2).
Diskuter synspunkterne.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.


Tekst 2:
Vincent F. Hendricks:
Nå, nok om mig, hvad med dig; hvad synes du om mig?

Teksten er fra Politiken den 18. juli 2015.
Vincent F. Hendricks (f. 1970), professor i formel filosofi, Københavns Universitet.
Opgave 3


Kvindelige superhelte


Skriv et essay om kvindelige superhelte i populærkulturen.
Du skal i dit essay tage udgangspunkt i Den moderne superhelt er en kvinde (tekst 3) og undersøge udviklingen i populærkulturens fremstilling af superhelte.
Inddrag eksempler.

I denne opgave skal du inddrage materiale fra internettet.


Tekst 3:
Karen Dich: Den moderne superhelt er en kvinde

Teksten er fra Politiken den 27. juli 2015.
Karen Dich (f. 1989), redaktør ved Politiken.
Opgave 4


Den kriminelle lavalder


Skriv en kronik om den kriminelle lavalder.
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Har de borgerlige strammere glemt, hvordan deres børn var som 12-årige? (tekst 4).
Diskuter synspunkterne.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.


Tekst 4:
Eva Smith: Har de borgerlige politikere glemt, hvordan deres børn var som 12-årige?

Teksten er fra Politiken den 20. september 2014.
Eva Smith (f. 1942), juraprofessor, tidligere formand for Det Kriminalpræventive
Råd og tidligere dommer i Østre Landsret.
Opgave 5


jeg er helt absurd meget i stand


Skriv en analyserende artikel om jeg er helt absurd meget i stand.
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af jeg er helt absurd meget i stand (tekst 5), hvor du bl.a. fokuserer på digtets komposition og på jegets forhold til sin omverden.
Giv en perspektivering til fx periode eller genre.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.


Tekst 5:
Caspar Eric: jeg er helt absurd meget i stand

Digtet er fra digtsamlingen 7/11, 2014.
Caspar Eric (f. 1987), dansk digter.
LYD

Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

Phie Ambo: Så meget godt i vente.
Danish Documentary Production, 2014.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Vincent F. Hendricks: Nå, nok om mig, hvad med dig; hvad synes du om mig?
Jørn Villumsen: Tegning.
Politiken den 18. juli 2015.

Karen Dich: Den moderne superhelt er en kvinde.
Anne-Marie Steen Petersen: Tegning.
Politiken den 27. juli 2015.

Eva Smith: Har de borgerlige strammere glemt, hvordan deres børn var som 12-årige?
Anne-Marie Steen Petersen: Tegning.
Politiken den 20. september 2014.

Caspar Eric: jeg er helt absurd meget i stand.
7/11.
Gyldendal, 2014.