Engelsk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Onsdag den 25. maj 2016
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Opgave 1-4
 • Opgave 5A eller opgave 5B
Tekster i dette opgavesæt:
Opgave 5A: “Vanity”, a short story by Charles Baxter, 2015.
Opgave 5B: “On War and Redemption”, an article by Timothy Kudo, The New York Times website, 2011.

“Veterans Returning from War with Moral Injury”, a news clip by Associated Press, Dailymotion website, 2015.


Vejledning til opgaverne og skabelon
Den samlede eksaminationstid for opgave 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Toolbox i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelse af opgavesættet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer fra en grammatikbog eller internetside i opgave 1-4, skal du angive kilde.
Alt materiale anvendt i opgave 5 skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af klippet.

Den generelle, overordnede skabelon for en henvisning til internetmateriale

Author, “Title”. Site, medium. Date accessed. [Link].

Eksempler:
Artikel fra internettet med forfatter
Kate Abbey-Lambertz, “Big Sean Gives Back to Hometown Detroit, Hands Out School Supplies to Students”. Huffington Post website. Viewed 8-8-2013.
[http://www.huffingtonpost.com/2013/08/30/big-sean-detroit-school-supplies_n_3837896.html].

Artikel fra internettet uden forfatter
“The Civil War and emancipation”. PBS website. Viewed 6-6-2013.
[http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4p2967.html].

Opslag på internettet
“Emancipation Proclamation”. Wikipedia website. Viewed 6-6-2013.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation_Proclamation].

Video på internettet
ABC News, “Obama’s Historic Pro-Gay Marriage Stance”. YouTube website. Viewed 27-4-2013.
[http://www.youtube.com/watch?v=V_RkoMDv3fE]. (3:10-3:22)
Kildeoplysninger


Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.
Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.Opgave 1


I hver af nedenstående sætninger er en grammatisk fejl understreget. Skriv den korrekte sætning, og forklar dine rettelser med udgangspunkt i sætningerne. Brug grammatisk/faglig terminologi. Skriv din forklaring på dansk.

 1. In general, many governments take a pragmatic view on using the war as a means of establishing peace.
 2. Many war veterans returning home to their native country experiences a feeling of guilt.
 3. A lot of people question war as an activity which main aim is to kill other human beings.
 4. In several texts, war is described lively despite the seriousness of it.
 5. The most difficult is making readers understand the complexities of war.
 6. The short story “Vanity” was wrote by Charles Baxter in 2015.
 7. Kierkegaard has famously said that “life can only being understood backwards; but it must be lived forwards.”
 8. In his first novel, First Light, Baxter maked his characters develop backwards from adolescents to children and thus illustrated Kierkegaard’s words.
 9. In the short story “Vanity”, a character on a plane comments on that another passenger is reading Schindler’s List.
 10. The Australian novel about Oskar Schindler was original called Schindler’s Ark.
Opgave 2


Nedenstående sætninger er fra novellen “Vanity”.

Forklar for hver sætning, hvorfor der anvendes enten ligefrem ordstilling eller omvendt ordstilling. Brug grammatisk/faglig terminologi. Skriv dit svar på dansk.


 1. “Bumpy flight,” Harry Albert said.
 2. Why would anyone want such a thing?
 3. Not every day do I meet a member of the English royal family trained in pugilism.
 4. The old man held up his hand.
 5. Are you vain, like him?
 6. You see anything wrong with my face?
Opgave 3


Nedenstående to uddrag er fra artiklen “On War and Redemption”.
 1. Find og skriv to eksempler på verballed (udsagnsled) i simpel tid og to i udvidet tid.

 2. Forklar kort forskellen i brugen af simpel tid og udvidet tid ud fra eksemplerne. Brug grammatisk/faglig terminologi. Skriv dit svar på dansk.
“But these men weren’t enemies. They were just trying to get to a home so close that their family was able
to watch them die. After the shooting, the families encircled us in hysterics as they collected the bodies. It
3
was the first and only time I saw an Afghan adult woman’s face. The wailing continued in the distance as
we continued on our mission.”

“The catastrophe is that these incidents occur on an industrial scale. Throughout Afghanistan, there are
6
accidental civilian killings; it is war’s nature. When we choose war, we are unleashing a force, much like
a natural disaster, that can literally destroy everything and from which there’s no going back.”
Opgave 4


I nedenstående uddrag fra artiklen “On War and Redemption” er der en dramatisk stemning. Forklar, hvordan stemningen skabes med særligt fokus på syntaks (sætningskonstruktion), verber (udsagnsord) og substantiver (navneord). Brug grammatisk/faglig terminologi og eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.

We cleared the building. As one team assaulted it, a Marine holding security spotted two armed men
driving toward us on a motorcycle. Gunfire rang out from multiple directions. “Are you sure they have
3
guns?” I asked. Nobody knew. We shot a smoke grenade as warning in case they were civilians. They
paused, then resumed course. We yelled and waved for them to stop. They persisted. I thought: they might
kill my Marines but if we kill them, we might be wrong. Cracks and flashes erupted from the motorcycle.
6
The only hard fact about the rules of engagement is that you have the right to defend yourself. You decide
for yourself to pull the trigger. The Marines returned fire for 10 long seconds. The motorcycle sparked
where the rounds slapped the metal and drove into the bodies. The bike stopped. The men fell.
Opgave 5


Besvar enten opgave 5A eller opgave 5BAssignment 5A


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse and interpret Charles Baxter’s short story “Vanity”.

Part of your essay must focus on characterization and on the title.

In your essay you must include references to the short story. You may use information from the internet in your essay. All sources must be documented.


Material
Charles Baxter, “Vanity”, 2015.Assignment 5B


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse Timothy Kudo’s opinion article “On War and Redemption” and discuss the issue of moral injury.

Part of your essay must focus on the composition of the text and on the writer’s intention.

In your essay you must include references to:
 • Timothy Kudo’s article
 • “Veterans Returning from War with Moral Injury” from Associated Press
 • 1-2 other internet sources
All sources must be documented.

Materials
Timothy Kudo, “On War and Redemption”. The New York Times website, November 8, 2011.

Associated Press, “Veterans Returning from War with Moral Injury”. Dailymotion website, August 17, 2015.Toolbox


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.Kilder


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Charles Baxter. “Vanity”. There’s Something I Want You to Do. New York: Pantheon Books, 2015.

Timothy Kudo. “On War and Redemption”. The New York Times website, November 8, 2011, viewed November 2015. (www.opinionator.blogs.newyorktimes.com)

Associated Press. “Veterans Returning from War with Moral Injury”. Dailymotion website, August 17, 2015, viewed November 2015. (www.dailymotion.com)