Engelsk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Torsdag den 18. august 2016
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Opgave 1-4
 • Opgave 5A eller opgave 5B
Tekster i dette opgavesæt:
Opgave 5A: “Her Share of Sorrow”, a short story by Tessa Hadley, 2015.
Opgave 5B: “Freedom of Speech and Right to Offend”, a speech by Brendan O’Neill, given March 5, 2015, published at Oxford Union YouTube website, August 25, 2015.

“Why we need safe spaces on campus”, an interview with Malia Bouattia, Politics.co.uk website, 2016. (www.politics.co.uk)


Vejledning til opgaverne og skabelon
Den samlede eksaminationstid for opgave 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Toolbox i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelse af opgavesættet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer fra en grammatikbog eller internetside i opgave 1-4, skal du angive kilde.
Alt materiale anvendt i opgave 5 skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af klippet.

Den generelle, overordnede skabelon for en henvisning til internetmateriale

Author, “Title”. Site, medium. Date accessed. [Link].

Eksempler:
Artikel fra internettet med forfatter
Kate Abbey-Lambertz, “Big Sean Gives Back to Hometown Detroit, Hands Out School Supplies to Students”. Huffington Post website. Viewed 3-3-2016.
[http://www.huffingtonpost.com/2013/08/30/big-sean-detroit-school-supplies_n_3837896.html].

Artikel fra internettet uden forfatter
“The Civil War and emancipation”. PBS website. Viewed 3-3-2016.
[http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4p2967.html].

Opslag på internettet
“Emancipation Proclamation”. Wikipedia website. Viewed 3-3-2016.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation_Proclamation].

Video på internettet
ABC News, “Obama’s Historic Pro-Gay Marriage Stance”. YouTube website. Viewed 3-3-2016.
[http://www.youtube.com/watch?v=V_RkoMDv3fE]. (3:10-3:22)
Kildeoplysninger


Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.
Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.Opgave 1


I hver af nedenstående sætninger er en grammatisk fejl understreget. Skriv den korrekte sætning, og forklar dine rettelser med udgangspunkt i sætningerne. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv din forklaring på dansk.

 1. There is a huge different between the understanding of what free speech means nowadays and what it meant just 30 years ago.
 2. The freedom of speech is generally acknowledged as a human right.
 3. We are accustomed to think that an open discussion is good for us.
 4. Open discussions are important despite that they can be uncomfortable.
 5. The expression “brains bereft of critical faculties” is an utter formal way of saying “uncritical”.
 6. Reading novels and short stories teach you that you are not alone in experiencing pain and happiness in life.
 7. Fiction makes us more empathetic to people in real life, which lives we thus understand a lot better.
 8. Scientists have also discovered that when you read, your brain will automatically creating visual images of the world you read about.
 9. Tessa Hadley works as writer for The Guardian, one of Britain’s largest newspapers.
 10. Some people call Hadley’s most new novel, Clever Girl, domestic fiction.
Opgave 2


Teksten nedenfor er fra novellen “Her Share of Sorrow”.
 1. Find og skriv eksempler på fem forskellige grammatiske tider.

 2. Forklar kort, hvorfor der er brugt forskellige grammatiske tider i teksten. Brug grammatisk/faglig terminologi. Skriv dit svar på dansk.
The prohibitions that weighed so heavily on Lady Isabel Vane and Sir Francis Levison – what had they done
wrong exactly? – were all the more compelling for their obscurity; some grandeur in the language intoxicated
3
her. She was astonished when little William died. Children always got better in books, didn’t they? “I have seen
the flowers we shall see in Heaven,” he said, “10 times brighter than our flowers here. When God takes a little
child there it is because he loves him.”
Opgave 3


Nedenstående tekstuddrag er fra indledningen til novellen “Her Share of Sorrow”.
 1. Find og skriv 3 eksempler på adjektiver (tillægsord) og 3 eksempler på adverbier (biord) fra tekstuddraget.

 2. Forklar for hvert af dine eksempler, hvorfor der er brugt enten adjektiv eller adverbium.
Ruby’s mother, Dalia, used to be a dancer before she had her children. Then she’d trained to be a psycho-
therapist, and you got the feeling she’d disowned her dancing days, looking back on them as delusion and
3
vanity. Yet still she carried herself in that dancer’s exquisitely conscious way, as if she was held taut by a
thread running up from the crown of her head; she was still hollowly thin, and painted her eyes with black,
upward-swept lines, and wore her hair pulled back austerely from the sculpted bones of her face.
Opgave 4


Nedenstående tekst er et uddrag af en artikel i The Guardian, som primært henvender sig til højtuddannede læsere. Beskriv tekstens stilleje, især med fokus på brugen af hoved- og ledsætninger, substantiver (navneord) og brugen af passiv.

In research by online magazine Spiked, 80% of universities are shown, as a result of their official policies
and actions, to have either restricted or actively censored free speech and expression on campus beyond
3
the requirements of the law. Spiked’s first ever Free Speech University Rankings – which were overseen
by Professor Dennis Hayes, head of the centre for educational research at Derby University and Dr Joanna
Williams, senior lecturer in higher education at Kent university – show each university administration and
6
students’ union graded green, amber or red based on an assessment of their policies and actions.
Institutions have been given an overall ranking based on the two combined.

The research paints a picture of students keen to discourage racism but sometimes with almost comic
9
effect. Birmingham university’s student union has banned “racist” sombreros and native American dress
from being worn on campus. Lancaster union has banned initiation ceremonies, defined in part as
“engaging in public stunts and buffoonery”.

Louise Tickle, “Free speech? Not at four in five UK universities”, 2015.    
Opgave 5


Besvar enten opgave 5A eller opgave 5BAssignment 5A


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse and interpret Tessa Hadley’s short story “Her Share of Sorrow”.

Part of your essay must focus on the relationship between Ruby and her family and on the role of literature in the story.

In your essay you must include references to the short story. You may use information from the internet in your essay. All sources must be documented.


Material
Tessa Hadley, “Her Share of Sorrow”, 2015.Assignment 5B


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse Brendan O’Neill’s speech “Freedom of Speech and Right to Offend” and discuss the issue of free speech on university campuses in the UK.

Part of your essay must focus on how O’Neill argues for his points of view and on his intention.

In your essay you must include references to:
 • Brendan O’Neill’s speech from the Oxford Union
 • The interview with the president of National Union of Students Malia Bouattia “Why we need safe spaces on campus”
 • 1-2 other internet sources
All sources must be documented.

Materials
Brendan O’Neill, “Freedom of Speech and Right to Offend”. Given March 5, 2015. Published at Oxford Union YouTube website, August 25, 2015. (www.youtube.com)
“Why we need safe spaces on campus”. Politics.co.uk website, March 9, 2016. (www.politics.co.uk)Toolbox


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.Kilder


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Tessa Hadley. “Her Share of Sorrow”. The Guardian website, July 27, 2015, viewed November 2015. (www.theguardian.com)

Brendan O’Neill. “Freedom of Speech and Right to Offend”. Oxford Union YouTube website, August 25, 2015, viewed November 2015. (www.youtube.com)

“Why we need safe spaces on campus”. Politics.co.uk website, March 9, 2016, viewed April 2016. (www.politics.co.uk)

Louise Tickle. “Free speech? Not at four in five UK universities”. The Guardian website, February 2, 2015, viewed November 2015. (www.theguardian.com)