Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Torsdag den 11. august 2016
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 5 opgaver med tilhørende tekster. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet. På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne.
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Opgave 1


DNA-detektiven


Skriv en analyserende artikel om DNA-detektiven.
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af DNA-detektiven (tekst 1), hvor du bl.a. fokuserer på, hvordan Eske Willerslev fremstilles samt på brugen af fakta- og fiktionskoder.
Giv en genremæssig perspektivering.

I denne opgave kan du inddrage materiale fra internettet.

Tekst 1:

Linus Mørk: DNA-detektiven – Sumerdronningens hemmelighed


Dansk dokumentarfilm. Uddraget er fra filmens begyndelse (00:00 - 09:00). Hele filmen varer 57 minutter. Filmen blev sendt på DR3 den 10. maj, 2015. Linus Mørk (f. 1974), dansk filminstruktør.

Dokumentarserien DNA-detektiven består af tre film, der følger den danske genetiker Eske Willerslev (f. 1971). Den fokuserer på hans personlige ambitioner og drømme og på de problemer og etiske dilemmaer, han bliver konfronteret med i jagten på sine videnskabelige gennembrud.

Sumerdronningens1 hemmelighed er dokumentarens anden film. Her har en jødisk millionær på sit dødsleje taget kontakt til Eske Willerslev og bedt ham udvinde DNA fra et 4.000 år gammelt sumerisk skelet, som han påstår stammer fra en race af rumvæsner, der i urtiden skabte mennesket. Eske Willerslev trodser sine kollegers formaninger og accepterer at lave en DNA-test af den påståede alien.

1 Sumerdronningens: Sumer: en civilisation og en historisk region i det sydlige Mesopotamien (nu Irak), også kendt som civilisationens vugge. Sumer-civilisationen varede fra slutningen af det 6. årtusinde f.v.t til begyndelsen af 2. årtusinde f.v.t.
Opgave 2


Kroppen i litteraturen


Skriv en kronik om kroppen i litteraturen.
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Litteraturen har ikke noget tøj på (tekst 2).
Diskuter synspunkterne.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.

Tekst 2:
Kathrine Maria Amann: Litteraturen har ikke noget tøj på

Teksten er fra Berlingske den 8. maj 2015.
Kathrine Maria Amann (f. 1987) læser litteraturvidenskab på Københavns Universitet.
.Opgave 3


Dansk Sprognævn


Skriv et essay om Dansk Sprognævn.
Dit essay skal tage udgangspunkt i Ud med sproget (tekst 3) og undersøge, hvilken rolle Dansk Sprognævn bør spille i forhold til sprogets udvikling.
Inddrag eksempler, fx på forskellige opfattelser af sprogets udvikling og af Dansk Sprognævns opgave og funktion.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.

Tekst 3:
Leder, Berlingske: Ud med sproget

Teksten er en ledende artikel trykt i Berlingske den 23. april 2015.
Lederen er forfattet af en af Berlingskes redaktører. Forfatterens navn er ikke oplyst.
Opgave 4


Opdragelse og forældreansvar


Skriv en kronik om opdragelse og forældreansvar.
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Usynlige forældre svigter deres børn (tekst 4).
Diskuter synspunkterne.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.

Tekst 4:
Thomas Skovbo: Usynlige forældre svigter deres børn

Teksten er fra Berlingske den 7. december 2014.
Thomas Skovbo (f. 1973) er viceskoleleder og debattør.
Opgave 5


Angst


Skriv en litterær artikel om Angst.
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Angst (tekst 5), hvor du bl.a. fokuserer på fortællerforhold og på fremstillingen af hovedpersonen og hendes forhold til sin mand.
Giv en perspektivering til fx genre, forfatterskab eller tema.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.

Tekst 5:
Tove Ditlevsen: Angst

Teksten er fra novellesamlingen Den onde lykke, 1963.
Tove Ditlevsen (1917-1976), dansk forfatter.
Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

Linus Mørk: DNA-detektiven.
Magnusfilm, 2015.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Kathrine Maria Amann: Litteraturen har ikke noget tøj på.
Berlingske den 8. maj 2015.

Leder, Berlingske: Ud med sproget.
Berlingske den 23. april 2015.

Thomas Skovbo: Usynlige forældre svigter deres børn.
Berlingske den 7. december 2014.

Tove Ditlevsen: Angst.
Den onde lykke.
Hasselbalch, 1963.