Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Fredag den 29. maj 2015
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 5 opgaver med tilhørende tekster. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet. På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne.
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Opgave 1


Carlsberg Stand Out Collection – Lars Ulrich


Skriv en analyserende artikel om Carlsberg Stand Out Collection – Lars Ulrich.
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Carlsberg Stand Out Collection – Lars Ulrich (tekst 1), hvor du bl.a. fokuserer på brugen af filmiske virkemidler og på iscenesættelsen af Lars Ulrich.
Perspektiver til andre reklamer.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.

Tekst 1:

Anders Walter: Carlsberg Stand Out Collection – Lars Ulrich


Filmen varer 5 minutter og 33 sekunder og er en af flere reklamefilm for Carlsberg Stand Out Collection.
Anders Walter, (f. 1978), dansk filminstruktør og dokumentarist.


Opgave 2


Sprogets udvikling


Skriv en kronik om sprogets udvikling.
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Spar mig for alle de sproglige heksehyl (tekst 2).
Diskuter synspunkterne.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.

Tekst 2:

Nikolaj Theil: Spar mig for alle de sproglige heksehyl


Teksten er fra Politiken den 28. juni 2014.
Nikolaj Theil (f. 1976), gymnasielærer med fagene dansk og engelsk.Opgave 3


Kønsstereotyper i medierne


Skriv et essay om kønsstereotyper i medierne.
Dit essay skal tage udgangspunkt i Vingeskudte mænd i frit fald (tekst 3) og undersøge mediernes fremstilling af mænd og kvinder.
Inddrag eksempler på fremstillingen af mænd og kvinder i medierne.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.

Tekst 3:

Pernille Glavind Olsson og Jesper Stein Larsen: Vingeskudte mænd i frit fald


Teksten er fra Jyllands-Posten den 2. marts 2014.
Pernille Glavind Olsson (f. 1975), dansk skuespiller og forfatter.
Jesper Stein Larsen (f. 1965), dansk journalist og forfatter.
Opgave 4


Demokratiets udfordringer


Skriv en kronik om demokratiets udfordringer.
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Politik er som et realityshow (tekst 4).
Diskuter synspunkterne.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.

Tekst 4:

Carsten Jensen: Politik er som et realityshow


Filmen er fra Politiken.dk/tv den 12. september 2014.
Carsten Jensen (f. 1952), dansk journalist og forfatter.
Klippet varer 2 minutter og 53 sekunder. Hele indslaget varer 5 minutter og 3 sekunder.


Opgave 5


Den hellige Nat


Skriv en analyserende artikel om Den hellige Nat.
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Den hellige Nat (tekst 5), hvor du bl.a. fokuserer på tekstens komposition og fortællerforhold.
Giv en perspektivering til fx genre eller tema.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.

Tekst 5:

Selma Lagerlöf: Den hellige Nat


Teksten er fra Kristuslegender, 1904. Teksten er oversat af Ida Falbe-Hansen og Elisabeth Grundtvig.
Selma Lagerlöf (1858-1940), svensk forfatter.
Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

Anders Walter: Carlsberg Stand Out Collection – Lars Ulrich.
Carlsberg Stand Out Collection.
Carlsberg, 2014.

Nikolaj Theil: Spar mig for alle de sproglige heksehyl.
Politiken den 28. juni 2014.

Pernille Glavind Olsson og Jesper Stein Larsen: Vingeskudte mænd i frit fald.
Jyllands-Posten den 2. marts 2014.

Carsten Jensen: Politik er som et realityshow.
Politiken.dk/tv den 12. september 2014.
Uddraget bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Selma Lagerlöf: Den hellige Nat.
Kristuslegender.
Gyldendal, 1999.